Home

Syksyllä 2015 Eetos alkoi julkaista kirjasarjansa vanhempia teoksia open access -periaatteella.

Digitoitoitaviksi kirjoiksi valikoituvat loppuunmyydyt, usein kysytyt teokset. Neljän ensimmäisen kirjan digitointi on rahoitettu Suomen tiedekustantajien liiton myöntämällä apurahalla.

– Ensimmäinen julkaistava pdf-kirja on Eetos-julkaisusarjan vuonna 2004 aloittanut Vastarintaa nykyisyydelle.
– Toinen Eetoksen e-julkaisu on Notkea uskonto vuodelta 2006.
– Kolmas Eetoksen e-julkaisu on Feminismien ristiaallokossa vuodelta 2006.
– Neljäs Eetoksen e-julkaisu on Aivokuvia, joka ilmestyi painettuna 2013.
– Viides Eetoksen e-julkaisu on Toisin sanoin, joka ilmestyi painettuna 2013.
– Kuudes Eetoksen e-julkaisu on Väärin uskottu?, joka ilmestyi painettuna 2014.
– Seitsemäs Eetoksen e-julkaisu on Pehmeitä kumouksia, joka ilmestyi painettuna 2015.
– Kahdeksas Eetoksen e-julkaisu on Posthumanismi, jonka ensimmäinen painos ilmestyi 2014.

Alla linkit teosten esittelysivuille, joilta löytyvät pdf-kirjan latauslinkit.

– Teemu Taira & Pasi Väliaho (toim.) 2004: Vastarintaa nykyisyydelle: Näkökulmia Gilles Deleuzen ajatteluun

kirjaesittelyt_eetos1

– Teemu Taira 2006: Notkea uskonto

kirjaesittelyt_eetos2

– Katve-Kaisa Kontturi 2006: Feminismien ristiaallokossa. Keskusteluja taiteen ja teorian kytkennöistä

kirjaesittelyt_eetos3

– Jukka Sihvonen 2013: Aivokuvia. Elokuva, teoria, Deleuze

kirjaesittelyt_eetos11

– Ilona Hongisto & Kaisa Kurikka (toim.) 2013: Toisin sanoin. Taiteentutkimusta representaation jälkeen

kirjaesittelyt_eetos13

– Teemu Taira 2014: Väärin uskottu? Ateismin uusi näkyvyys

– Teemu Taira 2015: Pehmeitä kumouksia. Uskonto, media, nykyaika

– Karoliina Lummaa & Lea Rojola (toim.) 2014: Posthumanismi